Main menu

Alumni Story

  • Monchi Lau
    Lau Nga Tung, Monchi Bachelor of Bachelor of …
  • Jessica Leung
    Choose the good and reach the goal   Leung Woon …
Hang Shin Link, Siu Lek Yuen, Shatin, N.T., Hong Kong
Tel: (852) 3963 5000
Fax: (852) 3963 5332
Email: contact@hsu.edu.hk
  ©2018 The Hang Seng University of Hong Kong