Skip links

恒傳感言 ep1 : 梁卓偉教授 Professor Gabriel Leung

「香港年輕人擁有嘅優勢以及獨特之處係與生俱來,亦係其他地區朋輩夢寐以求,點樣好好利用同埋發揮已有嘅優勢,則取決於香港年輕嘅『#造夢者』。」

#恒大 #傳播學院全新訪談節目《恒傳感言》正式推出! 👏👏👏 首集邀請到香港大學醫學院院長 #梁卓偉教授 當首集嘉賓,分享佢對現今年輕人向上流動感到困難嘅睇法,並勉勵年輕人把握自身優勢及大灣區發展機遇,為香港創造未來。即刻去片聽下梁教授嘅分享啦!

#香港恒生大學 #恒傳感言 #首集出爐 #專訪梁卓偉教授