Skip links

恒傳感言 ep20: 鄭慕智博士 Dr Moses Cheng

「世上沒有童話式的成功,你要靠自己努力,一步步踏實去做,並且好好裝備自己,等機會來到的時候好好抓緊,才有機會進一步發展。」

#恒大 #傳播學院 訪談節目 《 #恒傳感言 》邀請到身兼香港恒生大學(恒大)校務委員會主席及保險業監管局主席鄭慕智博士為香港把脈,分析保險業前景以及大談佢對年輕人現況嘅睇法。鄭博士擔任無數公職,而佢認為最有意義嘅就係投身教育界為社會出一分力。喺佢同年輕人相處嘅程中,佢認為年輕人對社會雖有不滿,但大家應該將不滿轉化為動力,從而作出改變,你地又點睇呢? 一齊黎聽下鄭博士嘅分享啦!