Skip links

恒傳感言 ep25: 丁新豹博士 Dr Joseph Ting

「學習歷史能夠讓人以史為鑒,避免重蹈覆轍,更能從中找到解決問題的方法。」

#公元751年發生咩事 ? #跑馬地竟然係極樂之谷 ? #一幅畫就可以睇出香港歷史? 歷史連繫古今,了解 #歷史 可以「#知興替」,再規劃未來。#恒大 #傳播學院 訪談節目 《恒傳感言》今次邀請到精通古今中外歷史的香港歷史學家丁新豹博士,佢親身帶隊遊歷墳場,用唔同方法俾大家認識香港歷史,對佢而言,歷史有咩意義?佢又點睇政府以高價購買藝術品作博物館館藏?不如一齊嚟聽下丁博士嘅分享吖!