Skip links

恒傳感言 ep27: 區瑞強 Albert Au

「要認清目標,不要一味隨波逐流。我們通常都不能直線達到目標,當中或許會困難重重,有時甚至要摸着石頭過河,但仍要堅持信念。」

#恒大 傳播學院訪談節目 #恒傳感言

科技發展一日千里,熱愛音樂嘅年輕人可以透過唔同嘅網上平台將自己嘅創作分享到世界各地。有「民歌王子」之稱嘅 區瑞強 縱橫樂壇近半個世紀,見證住香港樂壇起跌,仍然堅守住個人風格,佢嘅入行經過又係點呢?佢又點睇樂壇同新一代音樂人嘅發展、機會同出路?一齊嚟睇下Albert 嘅分享丫!