Skip links

恒傳感言 ep31: 黃鳳嫺 Gilly Wong

「人的際遇往往不同,有的人生或許較順暢,有的可能遇到較多困難。但時間對眾人很公平,只要願意付出努力,時常保持正面態度,或多或少總會獲得成功。」

點樣先算精明消費者?產品測試點樣先做到貼地又有科學根據?
今集我地邀請到消費者委員會總幹事
黃鳳嫺同大家分享一下,佢點睇香港人嘅消費習慣,同現時法例對消費者權益嘅保障。 佢認為港人對可持續消費認知度上升,但未能貫徹實踐,所以佢建議政府參考外國嘅環保政策,提供經濟誘因鼓勵市民支持環保。一齊嚟睇下黃鳳嫺嘅分享丫!