Skip links

恒傳感言 ep61: 史立德博士 Dr Allen Shi Lop-tak, BBS, MH, JP

「要做到人無我有,人有我優。年輕人不要只想不勞而獲,每個人必須經過一番磨練,拼搏才會有成果。」

史立德博士,香港中華廠商聯合會會長。作為知名嘅工業家,面對行業人才短缺,佢認為有咩解決方法?政府推行嘅「再工業化」政策,佢覺得成效係點?佢又點睇香港工業界嘅未來?